Zakupci lokala kojima raspolaže Javno preduzeće Dom moraće da plate zakup lokala i za vreme vanrednog stanja, odluka je Štaba za vanredne situacije Leskovac.

Javno preduzeće Dom će od prvog aprila 2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja, zakupcima koji obavljaju delatnost, naplaćivati prema Ugovoru o zakupu poslovnog prostora. Zakupci koji su privremeno obustavili obavljanje delatnosti za vreme vanrednog stanja imaju dve mogućnosti da zakup tokom vanrednog stanja plate do 31.12.2020. uz popust od 50% od ugovorene zakupnine ili da se celokupan iznos zakupa iz vremena vanrednog stanja plati tokom 2021. godine na 12 mesečnih rata.

STAV

FREE
VIEW