oglas

Uzimajući u obzir da je 17.03.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji, uzrokovane širenjem virusa COVID-19, a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, obaveštavamo Vas o načinima komunikacije sa strankama :
• Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem.
• Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se elektronskim putem;

• Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.
• Detaljne informacije i obrasci biće dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs , od 23.3.2020. godine
• Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.
• Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim putem;
• Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika;
• Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti;
Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ullaznim vratima svake filijale.
O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.


STAV

FREE
VIEW