Кompanija PVV je po osnovu Ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti uplatio 12.671.358 dinara a po osnovu naknade za odlaganje čvrstog komunalnog otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju sa teritorija opština suosnivača. Predmetna naknada se plaća na godišnjem nivou.

Podsetimo PVV i deo ostvarene dobiti isplaćuje osnivačima, a gradu Leskovcu kao suosnivaču pripada dobit u iznosu od 54.226.955,67 dinara. Кompanija PVV je prošle godine prvu ratu isplatila Gradu Leskovcu u iznosu od 27.113.477,83 dinara, dok će druga rata, u iznosu od 27.113.447,84 dinara biti izmirena u narednom periodu.

Pored uplata u budžet grada, podsetimo i da grad Leskovac, kao što je više puta navedeno, redovno izmiruje sve svoje obaveze. Danas je udruženju „Partnerski za obrazovanje“ grad isplatio 3,3 miliona dinara za pružanje usluge „lični pratilac deteta“.

Stanje u budžetu na današnji dan iznosi 722 miliona dinara.

STAV

FREE
VIEW