oglas

Na trasi kolektora za prečišćavanje otpadnih voda položene su cevi u dužini od 618 metara i još toliko metara je iskopano i pripremljeno za instalaciju. Radovi na izgradnji trećeg segmenta, izgradnje kolektora u dužini od 5.150 metara kapaciteta su 1.300 litara u sekundi za kišno vreme, odnosno 640 litara kada je bez kiše. Vrednost radova na izgradnji kolektora je 417,2 miliona dinara, dok je za usluge nadzora izdvojeno 46,5 miliona dinara. Očeuje se da radovi budu završeni 30. maja 2020.godine.

Postrojenje za preradu odpadnih voda je projekat koji će Leskovac I Srbiju uvrstiti u područja u kojima je visoko razvijena svest o očuvanju životne sredine.

Poslovi projektovanja, nadzora, izgradnje i tehničke kontrole su blizu 464 miliona dinara koje finansira VRS, a eksproprijaciju na trasi kolektora finansira Grad u iznosu od 27 miliona dinara.

„Pre tri meseca dužinom trase su bili raskopani rovovi, sada su tu već položene cevi u dužini od 618 metara, još toliko metara je iskopano i pripremljeno za instalaciju cevi“ – rekao je Goran Cvetanović gradonačelnik Leskovca prilikom današnjeg obilaska radova.

O značaju postavljanja, zavarivanja i zatrpavanja cevi, odnosno značaju ove faze izgradnje kod ovakvih Kolektora govorio je Budimir Stoiljković rukovodilac projekta.

„Smatramo da je u izgradnji starog kolektora upravu tu bilo propusta, da se taj deo nije uradio u skladu sa tehničkim zahtevima i normativima koji postoje za ovu oblast i da se malo izbeglo od pravila. Zato se je i dogodilo to što se je dogodilo. Zato smo isnsitrali kod projektanata i izvođača radova da se toj oblasti posveti veća pažnja i precizno definiše“ – Rekao je Stoiljković.

.

Došlo je do kašnjenja od 30 dana zbog određenih slabosti izvođača radona, naročito zbog izuzetno teškog terena i visokog nivoa podzemnih voda.

„U cilju ubrzanja radova, a na zahtev Ministarstva za zaštitu životne sredine, uvedena je još jedna ekipa izvođa radova na ulazu u postrojenje. Izvođač rado ce izraditi novi dinamični plan rada i završetak radova očeujemo 30. maja 2020.godine“ – rekao je Goran Cvetanović gradonačelnik Leskovca.

STAV

FREE
VIEW