Akcija sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca za 2020/2021. godinu počeće u ponedeljak, 15.06.2020.godine i za sada će obaviti na otvorenom dok će prosori kolektivnog stanjovanja čekati da prestane opasnost od širenja kornona virusa.

U okviru ove akcije obaviće se tetman larvi i odraslih formi komaraca, suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama, dezinsekciju poslovnih i pomoćnih opštinskih prostorija, kao i deratizacija grobalja, „nehigijenskih“ naselja, priobalja i javnih zelenih površina.


Građani Leskovca će o svakoj aktivnosti na otvorenom biti obavešteni lepljenjem plakata na vidnim mestima, sa datumom i vremenom kada će se tretman vršiti i to u vidu postavljanja plakata „OBAVEŠTENjE“.
Na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje iz Leskovca, a imajući u vidu trenutnu epidemiolušku situaciju u vezi sa virusom Covid – 19, suzbijanje bubašvaba, bubarusa i drugih štetnih insekata u objektima kolektivnog stanovanja, kao i deratizacija podrumskih prostorija u
zgradama, izvršiće se čim se za to steknu uslovi. O datumu početka dezinsekcije i deratizacije kolektivnog stanovanja, građani će biti blagovremeno obavešteni, kažu u Odeljenju za zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Leskovca.

Oni kažu da su dve larvicidne akcije i jedno zamagljivanje odraslih formi komaraca, koje su sprovedene sredinom maja i početkom juna, bile sastavni deo ugovornih obaveza iz prethodne godine.

Akciju sprovodi „Jugoinspekt“ Beograd, kao najpovoljniji ponuđač, u saradnji sa „Rakom 92“ Beograd i Zavodom za javno zdravlje Leskovac, dok će stručni nadzor vršiće Zavod za javno zdravlje iz Vranja.

STAV

FREE
VIEW