oglas

Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda, kanala i bara i suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.

Tretman suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda, kanala i bara vršiće se dana 24.07.2023. godine u periodu od 8 do 14 časova.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se vršiti dana 24.07.2023. godine sa početkom u 20:30 časova.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.

STAV

FREE
VIEW