oglas

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave i jedinstvena pristupna tačaka.

„Na ovum upravnom mestu građani Medveđe će moći da rešavaju administrativne postupke “Priznavanje prava na dečiji dodatak” i “Sticanje statusa energetski ugroženog kupca”,“Upis činjenice smrti u matične knjige umrlih” i “Promena podataka o poreskom obvezniku u evidenciji lokalne poreske administracije”,
“Promena ličnog imena” i “Ažuriranje ličnih podataka poreskog obveznika u službenoj evidenciji lokalne poreske administracije” – kažu u opštinai Medveđa.

Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

STAV

FREE
VIEW