Planirani budžet grada Leskovca za 2024. godinu je 6,7 milijarde dinara rečeno je na javnoj raspravi o budžetu na kojoj gotovo i da nije bilo građana, ali su političari izmenjali svoje političke stavove. Javnoj raspravi nisu čak ni prisustvovali svi članovi Provremenog organa koji inače treba da usvoje ovaj budžet.

„Zvanični izveštaji su pokazali da odgovorno upravljamo budžetom i ostvarujemo rezultate koji su za mnoge pre nas bili nedostižni.Imamo stabilan budžet, nemamo dugovanja jer smo ih izmirili. Danas ne dugujemo nikome ni jedan dinar“ – rekao je predsednik Privremenog organa Goran Cvetanović.

Cvetanović je pobrajo najvažnije kapitalne projekte koji su planirani za narednu godinu.

„Najvažniji kapitalni projekti koji se planiraju za 2024. godinu su izgradnja i dogradnja fekalne kanalizacione mreže tzv. ORIO program koji, se rešavaju 16 naseljenih mesta. Vlada Srbije finasira će sa 10 miliona evra i osam miliona evra Kraljevina Holadije.Potom izgradnjasevernog kraka Vodovoda, 123 miliona dinara,sekundarna vodovodna mreža Strojkovce – Beli Potok 159 miliona dinara, Skladišno distributivni centar 70 miliona dinara, uređenje prostora na mestu gde je bila stara Autobuska stanica,izgradnja Regionalnog inovacionog centra 70 miliona dinara, pijaca u ulici Kralja Petra Prvog 70 miliona dinara, izgradnja objekta za kontrolisano upravljanje ostacima životnjskog porekla 60 miliona dinara, rekonstrukcije i dogradnja Dečjeg vrtića u Bratmilovcu 45 miliona dinara,izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Brzi 27 miliona dinara, Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, Dečji vrtić u ulici Moša Pijade 14 miliona dinara“ – rekao je Cvetanović.

Da su sve ovo prepisani projekti iz ranijih godina rekao je Nebojša Cakić iz GG „Za Leskovac zajedno“.

„Još od 2017. godine planirate Dečji vrtić u ulici Moše Pijade evo 2023.godina nema vrtića, pričali ste biće iz granta EU, pa od donacija, pa iz budžeta, pa bilo je i prošle godine u budžetu i ništa.Skladišno distributivni centar ste obećavali prošle godine i govorili kako će poljoprivrednici da procvetaju i nema ga, opet se planira.Isto je i sa ostalim projektima, bili prošle godine u budžetu, pa ove opet i to je komedija od kapitalnih investicija koje se iz godine u godinu pišu“ – rekao je Cakić i dodao da ni jedna kapitalna investicija u ovom gradu nije urađena.

Da opozicija, odnosno gospodin Cakić ima samo predloge koji nisu formalno-pravno uređene i kritike rekao je Cvetanović.

„To ste imali prilike da vidite prilikom predaje njihove liste. Ni jedna lista u istoriji parlamentarizma nije imala toliko nedestataka kao lista gospodina Cakića“ – rekao je Cvetanović i ovim se javna rasprava na neki način pretvorila u političko nadmudrivanje.

Inače,ono što su građani videli kao problem, a što je iznela šef Odeljenja za finasije Marija Milosavljević, jeste uređenje ulica i trotoara ali i zgradnju biciklističkih staza i manjak parking mesta. Dobar deo predloga odnosi se i na uređenje komunalne infrastrukture a tiče se vodovodne mreže, uređenje parkova ali i uređenje javnog prevoza.Građani su davali i predloge koji se tiču sporta,turizma i zaštitu životne sredine.

„Dobar deo predloga smo već uvrstili u budžet a za neke bi bilo neohodno projektovanje, planiranje kako bi neki predlozi mogli da se realizuju naredne godine“ – rekla je Milosavljević.

Osam predloga je imla i nevladina organizacije „Tim 42“ od čeka pet konkretnih predloga za smanjenje gubitaka u vodovonoj mreži i tri koja se tiču unapređanja kvaliteta vazduha.Oba predloga, po rečime Ane Pecarski, bazirana su analizama koje sprovodili.

„Tražimo da se izdvoje konkretne sredstva za unapređenje kvaliteta vazduha u Leskovcu, da to ne budu zajednička sredstva za životnu sredinu jer uglavnom se sredstva trože za monitoring. Nama je dosta monitoringa, znamo da nam je vazduh loš i tražimo da se izdvojekonkretna sredstva za unapređenje kvaliteta vazduha“- rekla je Pecarski.

STAV

FREE
VIEW