oglas

LESKOVAC – Na osnovu preporuke Državne revizorske institucije danas je na Gradskom veću izmenjena odluka o budžetu grada. Ovom izmenom planirani su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 4.330.321.000 dinara što je u odnosu na planirane više za 93.248.000 dinara. Ovo povećanje ostvariće se iz prihoda koji će ostvariti povećanjem naknada od samostalnih delatnosti za 17.000,000 dinara, poreza na imovinu od pravnih lice za 45.000,000, poreza na dobra i usluge za 17.100,00 dinara, a od povećanja komunalnih taksi na firme prihodovaće se 7.000,000 dinara. Povećani su i prihodi od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od 32.000,000 dinara, a smanjena je komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama.

STAV

FREE
VIEW