oglas

Danas je iz gradskog budžeta isplaćen iznos od 2,1 miliona dinara na ime troškova pošumljavanja, koje je sprovelo Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Leskovca, a po osnovu projekta resornog Ministarstva.

Lokalna samouprava Grada Leskovca aktivno podržava sve mere i aktivnosti usmerene ka očuvanju, zaštiti i obnovi prirodnih, ekoloških resursa, sa ciljem stvaranja što zdravijeg, bezbednijeg i kvalitetnijeg životnog okruženja.

Nakon što su servisirane sve redovne obaveze, u gradskom budžetu se danas nalazi iznos od 793 miliona dinara.

STAV

FREE
VIEW