Oko 60 miliona dinara potrebno je da Istorijski arhiv Leskovac napravi svoju zgradu na prostoru nekadašnje sapunare iz LKCa koju je dobio na trajne korišćenje još 1994.godine, a koja je totalno neuslovna. Idejni građevinska dozvola, projekat i predračunska vrednost su urađeni, novca još nema ali su ovi dokumenti neophodni da bi se apliciralo za novčana sredstva, rekla je Marija Lazarević, v.d. direktora Itorijskog arhiva prilikom današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana arhiva.

Ideja je da se stara sapunara potpuno rekonstruše i tu preseli Itorijski arhiv što bi omogućilo adekvatno čuvanje celokupne istorijske građe.

„ Ovo je nešto što je preko potrebno ovoj ustanovi i nadam se da ćemo u što kraćem roku krenuti sa realizacijom jer će se obezbediti bolji uslovi za rad istraživača, biće omogućeno nesmetano korišćenje građe osobama sa invalididtetom prema svim normativnim standardima, a i centar grada bi dobio jednu lepu zgradu umesto sadašnje ruševine“ – rekal je Marija Lazarević.

Za ovu pripremnu dokumentaciju resorno ministarstvo i lokalna samouprava obezbedili su dva miliona dinara.

I pored toga što se ulagalo u predhovnom periodu arhiv je danas smešten u neadekvatnom prostoru te se deo arhive čuva u prostoru stare zubne poliklinike ali više nema prostora za skladištenje novih fondova.

Povodom Međunarodnog dana arhiva ovu ustanovu posetila je Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika Leskovca da je lokalna samouprava svesna koliko je ova ustaova bitna i da će lokalna samouprava kao i do sada biti njihova podrška i oslonac.

STAV

FREE
VIEW