oglas

Kako je u toku odlaganje plaćanja dugovanog poreza po Reprogramu , Lokalna poreska adminitracija grada Leskovca, obaveštava svoje poreske obveznike kojima zadnja rata reprograma ističe zaključno sa 31 decembrom 2019.godine, da što pre izmire rate reprograma uključujući i tekuće obaveze, po svim računima lokalnih javnih prihoda, kako bi se u skladu sa Zakonom, otpisala kamata.

U suprotnom, Lokalna poreska adninistracija grada Leskovca će u skladu sa Zakonom, biti prinuđena da za neredovne platiše ukine reprogram.

STAV

FREE
VIEW