Isplaćena ju suma od 330.000 dinara za još 11 beba,kao i 6.250.174 dinara na ime troškova Izborne komisije.

Predstavnicima stalnog sastava Izborne komisije isplaćeno je 3.793.382 dinara, proširenog sastava 1.259.527 dinara, administrativnom timu 509.259 dinara, i angažovanim radnicima GU 688.005 dinara.

Za redovne troškove obrazovnih ustanova isplaćeno je 3.002.887 dinara, dok je za troškove SRC Dubočica isplaćeno 1.453.672 dinara.

STAV

FREE
VIEW