I ova, kao i predhodne četiri godine bila je izuzetno loša za proizvođače meda na jugu Srbije. U ovom periodu prosek proizvodnjemeda po pčelinjaku bio je 8 kilograma, što je dodato finasijski iscrpelo pčelare, pojašnjava stručni savetodavac Poljoprivredne savetodavne stručne službe, Nenad Stefanović.  

On ističe da je Ministarstvo pljoprivrede preproznalo pčelarstvo kao razvojnu šansu za mlade, pa je tako i ove godine subvencionisalo registovana pčelarska Udruženja sa 800 dinara po pčelinjem društvu, a za svaku investiciju kod kupovine novih mašina i pčelarske opreme, država je pčelarima obezbedila povraćaj 40 odsto sredstava, kako bi se šteta bar donekle umanjila.

“Još uvek  nije kasno da se doda oplođena matica, pčelari to mogu da urade i do druge polovine avgusta  u drugoj polovini avgusta. Pčele će je sigurno prihvatiti zato što su isterale  gotovo sve trutove iz košnice. U narednom  mesecu potrebno je i dopuniti rezerve hrane za zimu koja bi trebala da se kreće od 20- 25 kg po pčelinjem društvu. Najbolje je stimulativno prihranjivanje šećernim sirupom u kasnim večernjim satima kada su izletnice u košnici.Pčele treba prihraniti stoliko sirupa koliko tokom noći mogu da iskoriste” – naglašava Stefanović.

On dodaje da  uspeh u narednoj sezoni zavisi od organizovanosti, brojnosti i zdravstvenog stanja pčela u avgustu i da po tom pitanju  svaki pčelar mora  da posveti izuzetnu pažnju.

“Samo zdrava I jaka pčelinja društva koja imaju 30-35.000 pčela mogu  uspešno da savladaju  dugu I jaku zimu.Takva društva će se brzo razvijati i  dobro koristiti prvu prolećnu pašu. Tokom zime propadne više od 70 %  pčela iz jaja položenih do kraja avgusta.Bitan faktor u svakom proizvodnom društvu je i  mlada matica koje nije starija od dve godine , koja još uvek nije iskoristila sav svoj genetski potencijal” – kaže naš sagovornik.

Savete o merama zaštite košnica u ovom, za pčelare bitnom periuodu i borbi protiv štetočina, svi pčelari mogu dobiti od stručnog tima  Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac.

STAV

FREE
VIEW