oglas

Predviđeni budžet grada Leskovca za 2021 godinu iznosi 4 milijarde 556 miliona 122 hiljade dinara. Najviše prihoda očekuje se od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a iz bužeta će se navjiše odliti na rashode zaposlenih i korišćenje roba i usluga.

Gradski većnici danas su usvojili planirani budžet grada Leskovca za 2021 godinu koji će po rečima Marije Milosavljević, šefa Odeljenja za finansije obezbediti dalji ravoj grada.
Prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planirani su u iznosu od 2 milijarde 83 miliona dinara, a najviše se očekuje od poreza na zarade i to 1 milijarda 790 miliona dinara što je za 294 miliona dinara više u odnosu na budžet u 2020. godini. Ovo povećanje prihoda očeuje se usled povećanja cene rada i novih zapošljavanja, kao i zbog uplate prihoda onih koji su korstili mogućnost odlaganja plaćanja ovog poreza u vreme trajanja Vanredne situacije.

Veći prihodi očekuju se od poreza na imovinu od fizičkih lica i to 250 miliona dinara i od naknade za zaštitu i unapredjenje životne sredine 39 miliona dinara koliko su zadužena pravna lica i preduzetnici, kao i od naknade za građevinsko zemljište na osnovu većeg broja donetih rešenja o građevinskoj dozovli. Kako je objasnila Marija Milosavljević,šef Odeljenja za finansije ova povećanja se očekuju zbog povećanja broja obveznika usled ozakonjenja ne legalizovanih objekata, kao i zbog obaveze svih pravnih lica i preduzetnika, da po Uredbi plaćaju naknadu za zaštitu životne sredine.
Ne namenski transferi iz budžeta Republike Srbije zadržani su na ovogodižnjem nivou i iznosiće 896 miliona 973 hiljade dinara.


Od planiranog budžeta na plate zaposlenih otići će 1 milijarda 208 miliona ili 26,5 posto od ukopno planiranih rashodina, a rashodi za korišćenje roba i usluga planirani su sa 1 milijaradom 391 milion ili 30,6 posto. Na ime subvencija planira se 143 miliona, za dotacije i transfere 461 milion 674 hiljada dinara,za socijalnu zaštitu 135 miliona 920 hiljada dinara, dok je plan za ostale rashode 282 miliona 74 hiljade dinara. Za kulturu je planirano 9,1 posto, a sport 5,4 posto planiranih rashoda u budžetu.


„Sa ovim sredstvima moćićemo da obezbedimo normalno funkcionisanje grada, funkcionisanje svih potreba koje se svake godine finansiraju iz gradskog budžeta. Ono što je najvažnije je da će ovakav budžet obezbediti dalji razvoj grada“ – rekla je Marija Milosavljević.

STAV

FREE
VIEW