oglas

Najveće interesovanje u dosadašnjem radu lokalnog parlametna izazvali su izveštaj Odluke o budžetu i naročito predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada.

Na osnovu preporuke Državne revizorske institucije izmenjena je odluka o budžetu grada. Ovom izmenom planirani su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 4.330.321.000 dinara što je u odnosu na planirane više za 93.248.000 dinara ili 2,2 procenta. Ovo povećanje ostvariće se iz prihoda koji će ostvariti povećanjem naknada od samostalnih delatnosti za 20 procenata jasan je podatak prepoznavanja pozitivnog poslovnog ambijenta i otvaranje novih kompanija kao i povećanje broja zaposlenih.

„Rast prihoda na onsovu poreza na imovinu od pravnih lice na 160 miliona dinara ili uvećanje za 40 posto pokazuje da se postojeći kapaciteti šire i da se veće poslovne površine oporezuju zahvaljujući većem obimu poslovanja firmi.To govori o efikasnijem razvoju lokalne poreske administracije gde se naša baza poreskih obveznika povećava, ali i poreska kontrola koja daje doprinos evidentiranju neprijavljenih kvadrata.

Lokalna poreska administracija opomenama i raznim repogramima utiče nabolju naplatu firmarina, kao i prihod od naknade za korišćenje gradjevinskog zemljišta koja je ostala iz predhodnih godina i iznosi oko milijardu dinara. To su potraživanja od preduzeća u stečaju, onih koja su u blokai ili su privatizovana,kao i od javnih preduzeća od kojih u ovom trenutku nije moguće naplatiti potraživanja, ali stalno šaljemo opomene kako bi sprečili zastarivanje.

Očekuje se povećanje prihoda na osnovu poreza fizičkih lica, kao i od boravišnih taksi oko 6 miliona dinara.

Ukupno planirani rashodi i izdaci iz budžeta iznose 4.330.321.000 dinara.

Iz gradskog budžeta redovno se izmiriuju obaveze prema uposlenicima kao i sve obaveze na osnovu stalnih troškova, tekućih troškova, popravki i nabavke materijala u skladu sa propisima koji definišu rokove plaćanja. Redovno se izmiruju obaveze prema kreditima, kao i obaveze iz socijalne zaštite, jednokratne pomoći, naknada porodiljama, kao i obaveze prema korisnicima centra za socijalni rad. Sada i refundiranje troškova roditeljima čija su deca pošla u prvi razred.

Predvideli smo i davanja za osnovno i srednje obrazovanje, za predsškolsko obrazovanje došlo je do uvećanja od 77 miliona dinara.

Za kulturu je predviđeno dodatnih 33.761.ooo dinara, TOL dodatnih 1.700 hiljada dinara, kao i za Sporstsko rekreacioni centar, uvećanje subvencije za poljoprivrednike u iznosu od 5 miliona dinara.

Mišljenja smo da je rebalans budžeta realno ostvariv do kraja tekuće budžetske godine jer su sagledani i povećani rashodi i izdaci uz nesmetano funkcionisanje svih korisnika budžeta“ – rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obrazlažući izmenu i dopunu Odluke o budžetu.

Svako odstupanje od predviđenog budžeta koje veće od 3 do 4 posto znači da onaj koji radi taj poso ne radi dobro jer realno sagledavanje situacije je realni osnov za donošenje odluka šta dalje raditim mišljenja je odbornik GG Za Leskovac zajedno Nebojša Cakic.

On smatra da je na osnovu ovog izveštaja sasvim izvesno da se ovaj budžet ne može ostvariti i da neki interesi građana neće biti ostvareni.

„Ovo je drugi rebalans budžeta ove godine. Prvi gde smo smanjili prihod 130 miliona, pa sad drugi rebalans gde smo povećali 90 miliona mislim da zbog ovako male razlike od 2 posto nije trebalo raditi rebalans. Kažete da je ovo po nalogu Državne revizorske instiucije ja nisam video šta tamo piše, i molim vas da nas o tome štatamo piše, ko nije uradio posao kako treba“ – rekao je Nebojša Cakić odbornik grupe građana Za Leskovac zajedno.

STAV

FREE
VIEW