Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, je sa načelnika Gradske uprave Miloša Cvetanovića i saradnika iz svog kabineta tradicionalno je, nakon novogodišnjih praznika, obišao zaposlene u Gradskoj upravi Grada Leskovca i sa šefovima odeljanja razgovaro oplanovima za ovu godinu.


„Obilazak GU sprovodimo i kako bi se upoznali sa radom naših zaposlenih, sa time kakav je ko radnik i koliki doprinos daje razvoju grada“ – zaključio je gradonačelnik Cvetanović.
Žikica Stojanović, šef Odeljenja za urbanizam akcenat je stavio na izgradnju Akva parka na prostoru nekadašnjeg motela „Atina“ naglasivši činjenicu da prezentacija projekta traje od 4. do 11. januara i da svi zainteresovani građani mogu da imaju uvid u projekat i stave primedbu na isti i istakao da je projekat urađen tao da prostor ima puno zelenila i isplaniran veliki broj parking mesta. Ivana Joksimović, glavni urbanista Grada Leskovca govorila je o planskim dokumentima grada, kazala da važeća planska dokumenta ističu i da se zakon iz te oblasti menja i dodala da se priprema odluka za izradu Generalnog urbanističnog plana koji ima rok važenja do 2020. godine.Šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu, Boban Sokolović, je govorio o postupku komasacije i naglasio da je vrlo mali broj korinika, 5% od 1500, nezadovoljan istom, uz dogovor sa gradonačelnikom da se izađe u susret i nezadovoljnim korisnicima. Jasminka Đorđević, šef Odeljenja za imovinu, kazala je da je 2019. godinu obeležio popis imovine i istakla da veruje da će to obeležiti i tekuću, 2020. godinu.

Prilikom obilaska Odeljenja za finansije, Marija Momčilović, šef Odeljenja je kazala da se u 2020. ulazi sa dobrim stanjem u budžetu s obzirom na to da su se u 2019. godini prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva realizovala takvom dinamikom da je moglo da se funkcioniše dobro u smislu izvršenja rashoda i izdataka lokalne samouprave i dodala da se sve obaveze redovno izmiruju. Dragan Nikolić, šef Odeljenja za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i infrastrukturu istakao je da Odeljenje posluje sa stručnim kadrovima i da je 2019. godinu obeležio veliki broj započetih radova, poput izgradnje gradskog trga, puta ka Vlasotincu i kazao da je plan da se započeti projekti u 2020. privedu kraju i da Leskovac očekuje Javno privatno partnerstvo za javnu raspravu i za prevoz putnika na teritoriji grada.

Gradonačelnik je posetio i Kancelariju za mlade gde je koordinator Aleksandar Stojanović govorio o svemu što ona čini za mlade u Leskovcu i podsetio da je Cvetanović obnovio Fond za mlade talente 2013. godine i da će ove godine na dan Svetog Save oko 350 mladih biti nagrađeno.

Odeljenje za zaštitu životne sredine od početka uklanjanja divljih deponija 2013. godine koje je započeto na inicijativu gradonačelnika Cvetanovića, uklonilo je preko 5000 tona otpada sa preko 400 lokacija. Ove akcije sprovode se u saradnji sa JKP „Komunalac“, Odeljenjem komunalne policije i kompanije PVV, a prema rečima šefa Odeljenja Slađana Đikića, izazivaju interesovanje ostalih lokalnih samouprava i primer su dobre prakse u zemlji.

Obilazak GU je završen u Odeljenju za društvene delatnosti. Saša Mladenović, šef Odeljenja je govorio o realizaciji projekata u 2019. poput energetske efikasnosti objekata u gradu, pomenuo i uspešno završene konkurse za finansiranje u oblasti kulture, sporta, javnog informisanja i socijalne zaštite. Plan za 2020. obuhvata ponovno uspešno završene konkurse, završetak radova na objektu OŠ „Josif Kostić“ i pomenuo plan za sanaciju Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.

Pored GU, gradonačelnik je posetio i Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“. Direktor preduzeća Novica Nikolić je kazao da je 2019. godina u kojoj su realizovani i započeti kapitalni projekti za grad Leskovac, kao što je gradski trg na kojem se radovi izvode planiranom dinamikom, radove na obilaznici oko groblja, pomenuo je završene radove na hali „Partizan“ i najavio otkrivanje spomenika palim borcima u petak, 10. januara. Nikolić je govorio i o dobroj saradnji sa JP „Putevi Srbije“ i govorio o zajedničkim projektima u saradnji sa tim preduzećem i dodao da bi u 2020. godini trebalo da počnu radovi na Bulevaru Nikole i istakao da će krenuti radovi u ulici Rade Žunić, radovi u Podvorcu, a što se tiče opštinskih puteva planiraju se radovi od Leskovca do Donjeg Stopanja kao i radovi od Vučja do Brze.

STAV

FREE
VIEW