Direktorka službe informisanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandra Beslać rekla je da Republika Srbija i RFZO imaju potpisane bilateralne sporazume sa 21 državom o mogućnosti korišćena zdravstvenog osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu o trošku RFZO.

Кako je objasnila Aleksandra Beslać za Tanjug, osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO samo u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, a radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje.
Postupak je jednostavan i sastoji se od dva koraka, dodala je ona.

„To znači da fond ima potpisane bilateralne sporazume sa 21 državom, to su na primer Turska, Tunis, Nemačka, Austrija, ali i zemlje u okruženju BiH, Severna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora. To konkretno za osiguranike znači da je potrebno da sa validnom zdravstvenom karticom odu kod svog izabranog lekara, koji će im izdati potvrdu. Potvrda se izdaje na osnovu zdravstvenog kartona, što znači da odabrani lekar utvrđuje da u proteklih 12 meseci nije bilo hroničnih ni akutnih oboljenja. Кada dobije potvrdu, osiguranik zajedno sa zdravstvenom karticom odlazi u filijalu RFZO, po tzv. dvojezični obrazac koji se izdaje u najkraćem roku“, objašnjava ona.

Кako je istakla, da bi se ostvarilo ovo pravo, potreban je dvojezični obrazac i on se izdaje potpuno besplatno od strane RFZO, traje 90 dana i za njega može da se aplicira nekoliko puta godišnje.
Sa kojim zemljama Srbija ima potpisan sporazum

Srbija ima potpisan sporazum sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Holandijom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Severnom Makedonijom, Nemačkom, Rumunijom, Slovačkom, Francuskom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Slovenijom, Turskom i Tunisom, ali i sa provincijom Кvebek.

Za osiguranike koji putuju u Poljsku i Veliku Britaniju potrebna je samo zdravstvena knjižica i putna isprava.

STAV

FREE
VIEW