oglas

Kritike osnovane, neosnovane, zlonamerne ili konstruktivne pokretač su unapređenja. Zbog toga dobijamo nove ideje i nadograđujemo stare. Svesni činjenice da odgovorna lokalna samouprava brine o svakom segmentu života naših sugrađana, radimo i gradimo, piše u demantu upućenom iz sedišta grada na saopštenje za javnost NPS.

Saopštenje prenosimo u celosti.

„Ostavljamo dela koja su proistekla iz datih obećanja i potreba građana.

Teretane na otvorenom „počele su da niču kao pečurke“, ali u vreme odgovornosti dr sci. med. Gorana Cvetanovića.

Prve teretane na otvorenom u Leskovcu realizovane su preko konkursa Kancelarije za mlade za finansiranje i sufinansiranje omladinskih projekata „Aktiviraj se“ i podržano je više projekata od 2015. do danas koji su se ticali uređenja javnih površina na različitim mestima u gradu, odnosno izgradnju Street Workout parkova i to za vreme rukovodstva dr sci. med. Gorana Cvetanovića. Imajući u vidu da smo svesni značaja ovakvih projekata grad Leskovac u saradnji sa nevladinom organizacijom Helvetas podržao je inicijativu građana za izgradnju teretana na otvorenom.

Da bi se izgradile teretane na otvorenom neophodno je da ponuđač ispuni obavezan Standard koji sve sprave moraju da zadovolje, STANDARD: SRPS EN. 16630.

Ovaj standard utvrđuje opšte zahteve za bezbednost za proizvodnju, montiranje, kontrolu, održavanje trajno instalirane slobodno dostupne opreme za fitnes na otvorenom. Samim tim bilo koji ponuđač za sve sprave mora da poseduje sertifikat ili deklaraciju o usaglašenosti sa referentnim standardom.

Prilikom odabira akcenat je dat na odabir sprava koje su pristupačne svim uzrastima, na kvalitet, funkciju i dugotrajnost.

U otvorenom postupku javne nabavke za izgradnju teretana na otvorenom javila su se 2 ponuđača, koja su ispunjavali tražene kriterijume i koji su dostavili tražene sertifikate za kontrolu kvaliteta, deklaraciju o usaglašenosti sa standardom za sve pojedinačne sprave, standarde osiguranja kvaliteta, standarda upravljanja životnom sredinom.

Tehnička škola „Rade Metalac“ u Leskovcu unazad petnaestak godina nema obrazovne profile u kojima se učenici na praktičnoj nastavi obučavaju za ovu vrstu poslova. U trenutnim obrazovnim profilima izučava se opšta mašinska praksa samo u prvom razredu i stručna praksa u višim razredima, koji se ne bave ovim poslovima, niti poseduju potrebne sertifikate, ateste za proveru i verifikaciju za proširenu delatnost. Ukoliko se u budućosti steknu uslovi, škola će edukovati učenike za ovaj obrazovni profil i samim tim pokušati da se akredituje za tu vrstu poslova.

Čuveni antički filozof Aristotel rekao je: „Postoji samo jedan način da se izbegne kritika: ne govori ništa, ne radi ništa i ne budi ništa.“

Mi smo spremni da zbog kritika još više govorimo, još više radimo i budemo ono što jesmo, odgovorni prema građanima Leskovca.“

STAV

FREE
VIEW