Izborna komisija u Leskovcu danas je potvrdila izbornu listu Aleksandar Vučić „Za našu decu“ što znači da će se ova izborna lista naći na mestu broj 1 na glasačkom listiću.

Kako je saopštio sekretar GIK-a Zoran Vukašinović , Radna grupa ovog tela je utvrdila da lista sadrži sve potrebne zakonske uslove jer je sačinjena i podneta u skladu sa propisima za izbor odbornika.

Vukašinović je podvukao da je uz listu priložena sva potrebna pravna dokumentacija i da je overena potpisima 2668 građana. Članovi GIK-a doneli su na ovoj sednici rešenje o potvrđivanju ove izborne liste, a nakon toga i rešenje o ulasku njenih predstavnika u prošireno člantsvo GIK-a uz napomenu da se članovi moraju imenovati u zakonskom roku od 24 sata.

STAV

FREE
VIEW