oglas

Ako bi se iz budžeta Grada za festival LIFFE izvojila posebna sredstva, mimo redovih davanja koja su u ovoj godini 10 miliona dinara, ostale programske aktivnosi Leskovačkog kulturnog centra bi mogle da se odvijaju nesmetana, a ovaj festival da se i dalje širi, objasnila je direktorka Sanja Conić na današnjoj sednici Gradskog veća. Po planu i programu rada ove ustanove od grada se za 13.LIFFE potražuje 3,5 miliona dinara.

„Potrudićemo se da ove godine razgovaramo o tome da se LIFFE isfinansira posebno, kao važan gradski projekat, jer sa malo para ovaj festival ne može da se podigne na viši nivo u smislu nekih međunarodnih programa“ – rekla je Sanja Conić.

Ukupni planirani troškovi za ovogodoišnji LIFFE iznose oko 10 miliona dinara, finansira se jednim delom iz sredstava LKCa kao i sredstvima Ministarstva kulutre i sponzora, međutim ovaj festival je po rečima direktorke Conić, finansijski vrlo ne predvidljivi.

„Napravili smo ovakav plan i program sa potpunim predviđenim troškovnikom za LIFFE, ali još uvek nemamo odgovor od Minisatarstva koliko će da nas podrži. Ovo jeste ful troškovnik, ali ćemo se mi ponašati u skladu sa sredstvima sa kojima raspolažemo. Ako bude sredstava LIFFE ćemo razvijati, ako ih ne bude radićemo kao i do sada“ – rekla je Sanja Conić.

U 10 planiranih miliona najviše bi novca otišlo na program otvaranja i zatvaranja festivala od čega samo za koncer je predviđeno 960 hiljada. Za putne troškove je predviđeno 720 hiljada, a za troškove smeštaja i boravka 890 hiljada dinara. Za reklamiranje festivala što podrazumeva reklame i medija plan, kao i reklameiranje u elektronskim i štampanim medijima itd previđeno je 720 hiljada, a za pripremu i štampu afiša, plakata, programa, kataloga i ostalog reklamenog materijala 576 hiljada dinara. Honorarima su previđeni umetnički direktor sa 203.307 dinara, umetnički savet od pet članova sa 294.510 dinara, selektor festivala sa 121.984 dinara i ostali učesnici u ovom projektu.

STAV

FREE
VIEW