oglas

Javno komunalno preduzeće Vodovod Vlasotince obaveštava sve korisnike da će za vreme trajanja vanrednog stanja Fabrika vode “Nerezine” neometano raditi i da će se odvijati redovna distribucija vode svim potrošačima.

-Fabrika vode je snabdevena svim sirovinama za proizvodnju vode za piće u dužem periodu, tako da se postupak prerade i kontrole vode odvija kao u normalnim okolnostima i građani nemaju razloga za zabrinutost, jer voda za piće sa našeg vodosistema je po rezultatima ZZJZ Leskovac hemijski i mikrobiološki potpuno ispravana za piće. Korona virus se ne prenosi putem vode i nije registrovan u vodovodnim sistemima – kaže direktor JKP Vodovod Vlasotince Zvonko Ilić.

U obaveštenju koje je postavljeno i na sajtu preduzeća nadležni mole građane da sve zahteve, molbe i pitanja upućuju elektronskim putem na adresu vodvlas@gmail.com ili putem telefona. U zavisnosti od vrste zahteva koje imaju prema preduzeću kontakti su sledeći:

Nestanak vode: 062/806-71-03

Kvar na vodovodnim kanalizacijama i začepljenje fekalne kanalizacije; 062/806-71-24

Reklamacije računa: 062/886-44-80

Informacije o obavezama po sklopljenjim sporazumima: 062/886-44-81

Finansije i računovodstvo:062/806-71-08

Pravni poslovi:062/886-44-83

Očitavanje vodomera:016/106-46-63

Javne nabavke: 063/106-04-66

Poslovi pranja ulica i održavanja atmosferske kanalizacije: 063/106-01-53.

Blagajne „Vodovoda“ neće raditi, za penzionere je omogućeno odloženo plaćanje do tri meseca na koje se neće zaračunati kamata, a ostali korisnici mogu da svoje obaveze izmiruju preko tekućih računa: 160-12520-55 – Banka Intesa, 200-2405660101924-81 Banka Poštanska Štedionica ili korišćenjem e – banking ili m – banking plaćanja. Prilikom plaćanja računa OBAVEZNO u pozivu na broj navesti šifru korisnika.

Prijem stranaka moguć je samo u hitnim slučajevima, uz svu neophodnu proceduru prijema i najavom na broj 063/106-57-84.

U cilju zaštite zdravlja ljudi koji borave prostorijama u JKP Vodovod Vlasotince preduzete su zaštitne mere: kontinuirano se dezinfikuju sva mesta sopstvenim snagama i sredstvima, počev od radnog prostora do motornih vozila i mašina, uvedena je obavezna upotreba sredstava za zaštitu u svim prostorijama gde se vrši prijem pošte i stranaka, svi rukovodioci službi napravili su planove radi nesmetanog odvijanja procesa rada, napravljen je plan rada službi održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, kako bi se organizovao nesmetani proces održavanja i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, za vreme trajanja vanrednog stanja.

Šalteri “Komunalca“ su zatvoreni ranijom odlukom, a građani svoje račune mogu platiti elektronskim putem. Za penzionere važi odloženo tromesečno plaćanje. Prostorija na groblju neće moći da se koristi za parastose, a jučerašnjom odlukom opštinskog štaba za vanredne situacije zatvorene su robna, zelena, stočna i mlečna pijaca. U vlasotinačkom „Komunalcu“ kažu da su na raspolaganju građanima preko broja telefona 016/875-141 i putem elektronske pošte komunalacvl@mts.rs.

STAV

FREE
VIEW