Pored toga što smo dokazali da smo hrabra i borbena opozicija sada nam je fokus da pokašemo građanima da imamo ozbiljan politički program i ozbiljne kadrove koji mogu da nose političke promene u Srbiji, rekao je Boško Obradović predsednik pokreta Dvari, na predstavljanju proglasa “Promena sistema sigurnost za sve” u Leskovcu.

On je rekao da u Leskovcu imaju jedan od najorganizovanijih odbora, da su u Leskovcu najača opoziciona stranka i da je ovo grad od koga očekuje da krenu poltičke promene i bude prvi grad u kome će opozicija pobediti aktuelnu vlast.
Dverjani smatraju da Srbiji nije više dovoljna samo promena vlasti,već promena sistema.
“Naša ideja nije samo promena vlasti, već promena komplektonog korumpiranog sistema koji ovde funkcioniše već tri decenije. Šta to znači i kako je to moguće predvideli smo proglasom koji predstavljamo u svim gradovima u Srbiji” – rekao je Obradović.


Predstavljajući proglas novinarima su predstavljene četiri ključne tačke ovog dokumnta i to one koje se tiču, kako je u proglasu predviđeno, obnove demokratije, lustracije, zaštite životne sredine i sela i očuvanje grada na nivou funkcionalnosti.
“Mi imamo potpuno urušenu demokratiju, u ovom trenutku na svim nivoima parlamentarizma nema opozicije, naša demokratija je umrla sa poslednjim nedemokratskim i proiv ustavnim izborima. Jedno takvo stanje je neodrživo. Da je bojkot izbora uspeo potvrdila je i sama vlast činjenicom da pet meseci ne formira Skupštinu i Vladu, kao i sam predsednik države najavom da će za godinu ipo dana biti održani vanredni parlamentarni izbori” – naglasio je Obradović.
On je rekao da izbori nisu dovoljan oblik demokratije u Srbiji već da je potrebno mnogo više direktne neposredne demokratije, putem refernduma gde bi se građani mnogo više pitali kako žele da izgleda njihov život.
O novi izborima je rekao da se oni mogu održati samo pod uslovom da se izmeni izborni zakon i da se prestane sa glasanjem za stranke već da građani imaju prava da glasaju za svoje kandidate.
Obradović je rekao da sa ovakvim izbornim zakonom je Srbija došla u situaciju da 90 posto opština nema svog poslanika u republičkoj Skupštini.
“U ovom najnovijem sazivu Beograd ima 96 naronih poslanika, što je 37 posto poslanika u skupštini, 13 opština u Srbiji nikada za ovih 30 godina nisu imale narodnog poslanika, a 43 opštine od 2008.godine nemaju naradne poslanike.To govori da ovaj sistem mora hitno da se menja” – naglasio je Obradović.

O neophodnoj lustraciji i izmenama u krivičnom zakondoavstvu govorila je Maja Mitić, član predsedništva Dveri ističući da lustracija nije revanšizam već način utvrđivanja političke odgovoronosti. Ona kaže da su sve zemlje koje su uvele lustraciju uspele da odvoje državu od političke vlasti.
“Lustracija je preduslov da zemlja bude demokratska, a to je preduslov da zamlja bude pravna.Mi moramo iz sistema da odstranimo ljude koji su na visokim funkcijama a koji su ogrezli u kriminal, pljačku, koji se bave koruptivnim radnjama” – rekla je Mitić.
Dverjani se zalažu i za izmenu Krivičnog zakona i regulisanje krvičnih dela nezkonitog bogaćenja i unakrsnog ispitivanja porekla imovine.


Na predstavljanju proglasa o značaju zaštite i očuvanja životne sredine i razvoju sela kao budućeg velikog privrednog resursa kroz razvoj turizma i proizvodnju zdrave hrane govorila je Tamara Milenković Keković, član predsedništva Dveri, a o neophodnosti razvoja gradskih sredina i regeneraciji urbanog života govorio je Andraj Mitić, član predsedništva Dveri.

STAV

FREE
VIEW