U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju Organizacija ROSA iz Leskovca podellila je sertifikate o uspešno završenim obukama 20 romkinjama koje su obuke-kurseve završile preko Akademije OXFORD.

Obuke su sprovožene u okviru aktivnosti projekta „Prevencija i eliminacija dečjih brakova i ekonomsko osnaživanje Romkinja na lokalnom nivou u Srbiji“ koje je sprovelo udruženje PRAXIS, na kome je organizacija ROSA bila lokalni partner.

Ova aktivnost usmerena je na ekonomsko osnaživanje Romkinja iz romskih naselja kako bi se unapredila njihova znanja i veštine i povećala mogućnost zaposlenja.

Četiri devojke završile su obuku za šminkerke, dve za poslastičarke, tri za frizerke, dve kurs engleskog jezika jezika, četiri devojke kurs nemačkkog jezika, jedna devojka je završila obuku za svilene trepace, jedna obuku za krojačicu, dok su tri devojke završile su obuku za manikira.

Laura Saitović lokalni coordinator projketa je kazala da su tokom realizacije projekta, na temu eliminacija dečjih brakova kod Roma-podizanje sveti, održane s14 radonica za žene romkinje, kao i dve radionice za muškarce.
“Socio-edukativne radionice održane su u romskim naseljima sa romskim devojčicama, majkama i pokrivale su različite teme: prava žena, prava deteta, diskriminacija i nasilje, važne odluke, donošenje odluka i sloboda izbora, obrazovanje i rano napuštanje obrazovanja, dečji brakovi, prinudni brakovi, porodica i planiranje porodice, reproduktivno zdravlje, negativne i pozitivne strane tradicije”, kazala je Saitović.

Ona je dodala da je jedna od aktivnosti j bila i socijalna inkluzije za žene romske nacionalnosti, I da su organizovali ekskurziju za žene učesnice projekta”

Aleksandra Bislimović, diplomirani ekonimista, završila je kurs Nemačkog jezika, I obratila se isped grupe romkinja koje su završile obuke I kurseve. Ona se zahvalila organizaciji ROSA na odličnoj saradnji, na ukazanom poverenju i pliliku da besplatno završe kurseve i obuke.

Tokom realizacije projekta ostvarena je saadnja sa lokalnom samoupravom ,Nacionlanom službom zapošljavanja filijala Leskovac i Centrom za socijalni rad Leskovc.

Aktivnosti su sprovođene od novembra 2021. godine u okviru komplementarnih projekata koje su finansirali Ambasada Кraljevine Holandije u Srbiji i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke BMZ u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

STAV

FREE
VIEW