Iz centra za socijalni rad u Leskovcu obaveštavaju građane koji po pravosnažnoj sudskoj odluci ili privremenoj meri, održavaju lične odnose sa svojim detetom/ viđaju dete, u vreme zabrana kretanja, tj. policijskog časa, da dozvole za njihovo kretanje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.


Roditelji dece, koji imaju pravosnažnu sudsku odluku ili privremenu meru, zahtev za kretanje u vreme zabrane kretanja, podnose Centru za socijalni rad Leskovac, koje te zahteve u saradnji sa lokalnom samupravom obrađuje i prosleđuje dalje nadležnom organu na odlučivanje.
Građani Leskovca, zahteve mogu podneti lično u Centru za socijalni rad Leskovac, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati, na unapred pripremljenom obrascu zahteva, uz ličnu kartu i kopiju pravosnažne sudske odluke/ privremene mere. Takođe je omogućeno da zahtev podnesu elektronski, na e-mail dozvolazakretanje@gmail.com bez bilo kakve forme zahteva, samo sa skeniranom sudskom odlukom i skeniranom ličnom kartom.
Ovom prilikom apelujem na sve naše korisnike i stranke, da nastave sa praksom da se telefonski informišu o svojim pravima iz oblasti socijalne zaštite ili meilom i to na br. telefona 016/ 252 494, svakog radnog dana od 07 do 15 sati, ili da svoje podneske radi ostvarivanja nekog prava iz nadležnosti Centra za socijalni rad Leskovac, šalju na meil leskovac.csr@minrzs.gov.rs

STAV

FREE
VIEW