oglas

Treća akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. avgusta 2020. godine, obaveštavaju poreske obveznike iz Gradska uprava grada Leskovca – Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije.

Sve informacije o stanju poreske obaveze i instrukcije za plaćanja mogu se dobiti pozivom na broj telefona 016/212-419.

STAV

FREE
VIEW