Treća akontacija poreza na imovinu za 2023. godinu dospeva za plaćanje 14. avgusta 2023. godine.

„Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija“ – kažu u Gradskoj upravi.

STAV

FREE
VIEW