oglas

Druga akontacija poreza na imovinu dospeva na plaćanje 15. maja javljaju iz Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenje za finansije – O

„Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata
u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i
poreska administracija“.

STAV

FREE
VIEW