oglas

Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra 2019. godine obaveštavaju obveznike plaćanja janvih prihoda iz Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije
Obaveštavaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.


STAV

FREE
VIEW