oglas

Iz budžeta grada izdvojeno je 5 miliona dinara za finansiranje dela troškova boravka dece u Predškolku ustanovu što predviđa i finasiranje dela troškova za boravak u privatnim vrtićima, a da pri tome ni do današnjeg dana u opštini Leskovc ne postoji registrovan ni jedan privatni vrtić.

Odluka je donešena, javni poziv raspisan, a za ovo pravo naknade niko se nije javio jer je ovakva odluka grada doneta na osnovu zainteresovanosti pojedinaca.

„ Bilo je onih koji su se raspitivali o ovakvoj mogućnosti i bili zainteresovani da otvore vrtić međutim to se još uvek nije desili“ – kaže Saša Mladenović, šef Odeljenja društvenih delatnosti.

Boravak deće u vrtićima je višegodišnji problem grada jer su postojeći kapaciteti u Predškolskoj ustanovi „Vukica Mitrović“ nedovoljni, tako da je u gradu na Veternici prava sreća ako ste dete uspeli da „ubacite“ u vrtić.

Javni poziv za finansiranje dela troškova koji je raspisan tokom leta, važi za školsku 2019/ 2020.godinu tako da bi ovo pravo moglo da se ostvari i sada ukoliko bi se otvorio privatni vrtić.

„ Imali smo nameru da pomognemo i barem do nekle rešimo problem oko smeštaja dece u vrtićima, a uporedo radimo na tome da obezbedimo sredstva da tokom naredne godine izgradimo još jedan vrtić i proširimo neki od postojećih“ – naglašava Mladenović.

Odluka o finansiranju dela troškova predviđa sredstva kojima se pomažu roditelji dece predškolaca po tačno utvrđenim kriterijumima, a iznos subvencije je isti bez obzira da li dete ide u državni ili privatni vrtić. To praktično znači da roditelji čija bi deca boravila u privatnom vrtiću dobili bi finansijsku pomoć u istom iznosu kao i deca koja borave u državnom vrtiću, bez obzira na cenu koju privani vrtići imaju, a o njoj odlučuju sami.

STAV

FREE
VIEW