oglas

Od 01.05.2020 god. do 03.05.2020 god. DOM ZDRAVLjA LESKOVAC će raditi po sledećem rasporedu:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br 4 (Ul. Svetozara Markovića 116) u vremenu od 07,00-18,00

Zdravstvena stanica Brestovac od 07,00-14,00

Zdravstvena ambulanta Manojlovac od 07,00-14,00

Zdravstvena ambulanta Pečenjevac od 07,00-14,00

Zdravstvena ambulanta Guberevac od 07,00-14,00

KOVID AMBULANTA (samo za febrilna stanja) u Zdravstvenoj ambulanti br.3 ul. Branislava Nušića br.17 od 07,00-22,00

Služba hitne medicinske pomoći u vremenu od 00,00-24,00

Služba kućnog lečenja i nege – u vremenu od 07,00-19,00

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (U ulici Mlinska 1) od 07,00-18,00 u prostorijama Dečjeg dispanzera i od 18,00-07,00 u prostorijama Dečjeg dispanzera-ulaz Sportska medicine)

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 01.05. 2020 god.do 03.05.2020.god radiće od 07,00-18,00 sati (Glavna zgrada Doma zdravlja- treći sprat)

OGRANAK DOMA ZDRAVLjA U GRDELICI će raditi po sledećem rasporedu:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u dane od 01.05.2020 do 03.05.2020 god.radiće od 07,00-14,00

Zdravstvena stanica Predejane od 01.05.2020.god do 03.05.2020 god. Radiće od 07,00-14,00

Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica od 01.05.2020god do 03.05.2020 god. Radiće od 07,00-14,00

OGRANAK DOMA ZDRAVLjA U VUČJU će raditi po sledećem rasporedu

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece od 01.05.2020 do 03.05.2020 god. Radiće od 07,00-14,00

Odsek za kućno lečenje i negu od 07,00-14,00

STAV

FREE
VIEW