Dom zdravlja i dalje pruža 24 sata zdravstvenu zaštštu vezanu za hitnu medicinsku pomoć, stomatološke intervencije i za pedijatriju.

Broj pacijenata je smanjen što znači da se ljudi ponašaju odgovorno i kapaciteti se za sada neće smanjivati, rekao je Časlav Nedeljković.

„Na primarnoj zdravstvenoj zaštiti je za sada sve pod kontrolom. Spremni smo i za oszbiljnije situacije“ – rekao je Časlav Nedeljković.

Od pojave korona virusa u Srbiji u laboratoriji i specijalističkim službama u Domu zdravlja broj pacijenata je smanjen.

„Za ovo vreme broj usluga koje pružaju naši lekari je smanjen je za 50 posto“.

Zdravstvene ustanove u Leskovcu imaju dovoljno maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju.

STAV

FREE
VIEW