oglas

Dom zdravlja Leskovac objavio je na svom zvaničnom sajtu brojeve telefona izabranih lekara tako da sada svako od pacijenata može da se javi svom izabranom lekaru ukoliko ima zdravstveni problem.


ZA br. 1
dr Dragana Joksimović 064/8849-422
dr Zoran Kulić 063/8455609
dr Snežana Milašević 064/1703960
dr Slavica Kostić 064/5630971
dr Miomira Ilić 063/7413300
dr Dušica Radivojević 065/8570755
dr Dragana Čuljković 069/1664996
ZA br. 2
dr Valentina Jovanović 064/8849-423
dr Tatjana Pavlović 064 6666831
dr Snežana Kontra
dr Gordana Cvetković 065/2255627
dr Biserka Mitić 064/2061029
dr Gordana Ranđelović 063/8787319
dr Anđelka Đorić-Ilić 062/247568
ZA br. 3
dr Jasmina Ivančević 064/8849-424
dr Jasmina Jovanović 064/8849-312
dr Sanja Tasić 065/8947232
dr Ivana Milovanović 061/6536921
dr Jovan Rađenović 064/1897542
dr Smiljana Golubović 065/5248540
dr Lidija Stevanović 064/1644519
ZA br. 4
dr Suzana Cvetković 064/8849-463
dr Suzana Mitić 064/8849-320
dr Marina Mitić 063/464851
dr Sunčica Mladenović 063/8732030
dr Dragana Gavrilović-Dojčinović 069/2271600
dr Marina Stojković 064/1295033
ZA br. 5
dr Suzana Jovanović 064/8849-414
dr Radmila Lekić 061/1445216
dr Vesna Kocić 064/4109142
dr Tamara Živković 064/2281762
dr Boban Cvetković 065/6704344
ZA br. 6
dr Biljana Mitić Đorđević 064/8849-514
dr Biljana Pešić 064/5386257
dr Nevena Zaharijević 060/4558711
dr Vesna Krstić 069/4238344
dr Snežana Pešić 064/3489340
dr Gorica Janić 061/2319349
ZS Brestovac
dr Slađana Miljković 064/8849-428
dr Dragica Minić 064/2286128
dr Gordana Janaćković 064/8828978
dr Suzana Radivojević 060/4066231
ZA Pečenjevac
dr Snežana Lozo 064/8849-427
dr Ivana Rakić-Cvetković 064/3068614
ZA Guberevac
dr Slađana Dimitrijević 064/8849-450
dr Sunčica Stamenković 064/8849556
ZA Turekovac
dr Maja Cvetković 064/8849-383
ZA Bogojevac
dr Nataša Stanojević 064/8849-517
ZA Razgojna
dr Slobodanka Nikolić 064/8849-437
ZA Babičko i ZA Oraovica
dr Isidora Milenović 064/8849-317
ZA Donje Brijanje
dr Srđan Filipović 064/8849-316
ZA Draškovac
dr Dragana Anđelković Veljković 064/8849-315
ZA Ančiki
dr Predrag Tasić 064/8849-568
ZA Manojlovac
dr Bratislav Natić 064/8849-432
dr Biserka Đokić 063/7484533
dr Danijela Mitić 064/3556145
ZA Donja Lokošnica i ZA Jašunja
dr Andrej Pavlović 064/8849-434
Odeljenje za febrilna stanja:
ODZ Grdelica 064/8849-520
ODZ Vučje 064/8849-493
Dom Zdravlja u Vučju
dr Momčilo Stanković 063/7663923
dr Danijela Jović 064/8849465
dr Marko Stevanović 063/7141358
dr Milena Arsić 063/8772116
dr Petra Đorđević 064/8849391
dr Zoran Ilić 064/8849353
dr Žaklina Jović 061/1640022
dr Sunčica Ivanovć 064/8849467
dr Verica Valčić 064/8849497
dr Ana Veličković 064/1550804
dr Gorica Raković 062/8809376
Služba za ZZ žena
dr Ljilja Vučković 064/8849-326
dr Danijela Cvetanović 064/2433-423
dr Jasmina Zdrvković Jovanović 063/7012-718
dr Sofija Jugović 064/892-8420
dr Dušan Milovanović 060/422-3941
dr Goran Todorović 063/804-0306
Dom Zdravlja u Grdelici
dr Snežana Kostić 064/8849366
dr Renata Tošić 064/8849524
dr Marko Jović 063/7130210
dr Igor Kolak 067/7077651
dr Mirjana Stojiljković 061/1962952
dr Milunka Stojiljković 061/1962953
dr Blagica Lukić 063/1284931
dr Milena Stanković 062/8680051
dr Jelena Stojanović 063/7765736
dr Aleksandar Jevtović 064/8849363
dr Slavica Miladinović 064/ 8849526
dr Ana Cekić 060/5598980
dr Ana Medenica 064/2622032
drZoran Stojanović 064/8849430
dr Dragan Petković 064/8849525
dr Goran Tošić 063/242438
dr Žaklina Cvetković 062/401006
Služba za ZZ dece
dr Cvetanović Slađana 064/ 88-49-489
dr Dimitrijević Marina 063/ 17-07-450
dr Zlatanović Snežana 063/ 805-24-94
dr Krivokapić Slavica 069/ 221-40-57
dr Mladenov Goran 064 /153-95-21
dr Svetlana T. Đorđević 063/ 805-27-95
dr Dimitrijević Gordana 064/ 189-80-00
dr Mičić Vesna 061/114-67-02
dr Ana Bulajić Mavrić 064/ 548-07-68
dr Pavićević Slađana 069/ 434-09-00
dr Nikolić Zorica 063/ 767-57-80
dr Ivanović Biljana 069/ 301-09-60
dr Živković Dragana 065/ 612-23-04
dr Pejić Slavica 065/ 995-65-75
dr Cakić Suzana 063/ 46-47-87
dr Stojanović Goran 065/ 818-19-19
dr Petković Tatjana 065/ 634-22-01
dr Stošić Biljana 063/ 733-84-05
dr Stojanović Dragan 064/ 706-63-09
dr Mihajlović Milorad 066/ 820-43-15


STAV

FREE
VIEW