oglas

Akcija sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca će početi 10.06.2024. god. i to suzbijanjem larvi komaraca u periodu od 9-14 časova.

Zamagljivanje odraslih formi komaraca u Vučju, Grdelici, Brestovcu i Pečenjevcu od 17 časova i Leskovcu od 19 časova, prema utvrđenoj maršruti.

Dezinsekcija kolektivnog stanovanja radiće se od 17 časova.

Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane i putem medija.

Realizacija Akcije poverena je „Racom92“ d.o.o. Beograd, kao najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.

STAV

FREE
VIEW