oglas

Nova medijska strategija je osnov za izmene i dopune Zakona koji definišu ovu oblast, a činjenica da se postojeći Zakoni ne primenjuje zahteva veliku borbu pre svega za njihovu primenu. Leskovački novinari mišljenja su da se nova medijska strategije ne razlikuje mnogo od predhodne, kao i da gotovo ne vidi loklane medije, rečeno je na debati „Bezbednost novinara u lokalnim sredinama“ održanoj u organizaciji „Lokal presa“.

„Mediji su na ivici snage i izdržljivosti, jedino njihovim ohrabrivanjem i stvaranjem udruženja koja imaju neke drugačije interese od medija čiji su interesi jednaki ili veoma bliski vlasti, što je vrlo opasno za profesionalno novinarstvo u Srbiji, moguće je nešto promeniti. U ovome veliku ulogu imaju i sami građani koji moraju da procene kvalitet medija i informacije koja do njih dolazi“ – rekala Snežana Milošević, generlana sekretarka PU „Lokal pres“.

Samo kroz zajednički rad svih aktera moguće je obezbediti bolju primenu medijske regulativa.

„Što se tiče saradnje sa medijima, mislim da je ona dobra i da se odvija na obostranu korist lokalne samouprave koja zastupa interese gradjana Leskovca sa jedne i medijskih kuća sa druge strane.Smatram da informisanje mora biti pravovremeno, tačno i od koristi gradjanima“ – rekao je Milun Dinić, zamenik predsednika Skupštine.

Govoreći o medijskoj strategiji i činjenici da se na njoj ponovo radi Stojan Marković, član radne grupe za izradu Nacrta medijske strategije je objasnio da je u Brisel na usaglašavanje otišao predlog kojI je izmenjen u odnosu na onaj koji je radna grupa predala. Sada sledi novo usaglašavanje.

„Medijska strategija je jedina tema oko koje medijska koalicija i medijska udruženja sarađuju ili bilo kakav kontakt imaju sa vlašću. Tim za dijalog je prošle jeseni prekionu kontakt sa Vladom Srbije jer 14 zahteva koje su postavili ne da nisu ispunjeni nego se nije povela nikakva debata o tome „ – zaključio je Marković.

STAV

FREE
VIEW