Tim 42 na ovaj dan želi da skrene pažnju na najveće izazove u oblasti zaštite životne sredine na
lokalnom nivou i pozove sve nadležne aktere da preuzmu aktivniju ulogu u njihovom
sprečavanju i rešavanju.


„Leskovac i dalje nema automatsku mernu stanicu za kvalitet vazduha, dok građanska merenja pokazuju da je koncentracija opasnih čestica u zimskim mesecima nekoliko puta viša od dozvoljene. Stopa obolevanja za sva respiratorna oboljenja u Leskovcu je godinama veća u grejnoj sezoni. U gradu konstantno dolazi do prekoračenja dozvoljenih vrednosti čađi u vazduhu“ – kažu iz ovog udruženja.


Dodaju da je česta slika na nekoliko lokacija u Leskovcu je paljenje kablova i guma. Nijednom u ovim slučajevima nije izvršeno merenje posebne namene kako bi se utvrdilo koje se zagađujuće materije emituju u vazduh, kao ni građani upozoreni na zdravstvene posledice. Nadležni stalno izjavljuju da nemaju konkretne planove za rešenje ovog problema.


„U oblasti upravljanja otpadom grad Leskovac obeležava ovaj dan sa preko 150 divljih deponija na teritoriji grada, nekoliko neuređenih smetlišta, veoma malim brojem informacija o otpadnim uljima, starim baterijama, istrošenim akumulatorima, neupotrebljenim lekovima i ostalim posebnim tokovima otpada. Zbog toga ovaj opasan otpad koji vrlo često bude „odložen“ i u prirodi. Prva mera važećeg Lokalnog plana upravljanja otpadom predviđa trajno uklanjanje deponija u roku od 9 godina što će koštati preko 40 miliona dinara. Sličnu meru imao je i prethodno važeći desetogodišnji plan, ali ona očigledno nije sprovedena“ – konstatuje Tim 42.

Takođe podsećaju da su reke Leskovca jako zagađene i da to može u mnogome da utiče na količinu pijaće vode koju građani imaju na raspolaganju.

„Ekološka svest ne podrazumeva da se plašimo i strahujemo za životnu sredinu, već da nađemo
način kako da je unapredimo. Zato još jednom pozivamo sve nadležne na hitnu akciju u cilju
unapređenja kvaliteta životne sredine, ali i na kvalitet života građana u Leskovcu“ – zaključuju.

STAV

FREE
VIEW