Dva dana pred Božić obeležava se Tucindan ili Tucje, dan kada se kolje i priprema pečenica. Nekada se tukla krupicom soli, a tek potom ošamućena klala, pa otuda i ime – Tucindan.

Prema verovanju, ništa se ne daje niti iznosi iz kuće, jer će onda i preko cele godine stvari samo odlaziti iz tog domaćinstva.

S druge strane, trebalo bi vratiti sve dugove, da domaćin ne bi bio dužan do sledećeg Božića.

Ovo je i dan Svetog Nauma Ohridskog Čudotvorca, učenika i nastavljača dela Kirila i Metodija, koji se za života proslavio isceljiteljskim moćima. Jedan je od utemeljivača medicine na našem tlu.

STAV

FREE
VIEW