oglas

Rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je u okviru programa Swiss PRO sproveo CeSID u 50 gradova i opština u Srbiji pokazuju da skoro svaki drugi stanovnik smatra da lokalna samouprava vodi računa o građanima i pruža im usluge adekvatne njihovim potrema. Ovo istraživanje je sprovedou na reprezentativnom uzorku od 11.387 punoletnih građana.

Ovaj projekat nastao je kao rezultat zainteresovanosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da potigne nivo brzine na koju loklane samouprave odgovaraju na potrebe građana.Sva istraživanja koja su urađena na temu „ Zadovoljstvo građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i usugama lokalne samouprave“ dostavljena su svim samoupravama i služiće im za dalji rad.

„ Ova istraživanja ćemo koristiti kao osnovu za tehničku podršku lokalnim smaoupravama u narednom periodu, gde ćemo sa lokalnim samoupravama raditi na ustanovljavanju razloga zašto građani nisu zadovoljni određenim javnim uslugama koje se pružaju „ – rekao je Dragan Mladenović, Swiss PRO.

Ovakvi instrumeniti poboljšanja stanja u lokalnim zajednicama se EU već dugo koriste, ali su njihove lokalne smaouprae vrlo odgovorne prema građanima. Naše lokalne samoupravu, po iskustvu koje ima Swees PRO, su takve da u velikom broju njih postoji volja za unapređenjem,dok u nekim postoji nerazumevanje naročito kada su rezultati anketa negativni. Ono što nedostaje lokalnim samoupravama u Srbiji je manjak materijalnih i ljudskih resursa, zaključici su predstavnika Swees PRO.

STAV

FREE
VIEW