oglas

Sam početak današnje sednice Skupštine grada Leskovca otpočeo je polemikom o tome da li Privremni organ ima ili ne zakonsko pravo da donese budžet za tekuću godinu. Po rečima odbornika SPS-a Živojina Stefanovića budžet je donešen protiv zakona.

„Ko je i kada doneo budžet.Privremeni organ nema mandat za donošenje budžeta, oni su mogli da donesu samo odluku o privremenom finasiranju“ – rekao je Stefanović.

Istog mišljenja je i odbornik GG „Za Leskovac zajedno“ Nenad Zdravković koji je tražio da o tome da li je budžet donešen na zakonit način glasa.
„Neka to ostane zapisano u anale jer dolazi creme smene pa da znamo ko je kaki glasao, a ko je kaki glas biće i odgovoran“ – rekao je Zravković.

O tome da su sve pripremne radnje kao i javna rasprava bili sprovedeni pre uvođenje Privremenog organa i da je na osnovu toga budđet donet objasnio je sekretar Zoran Vukašinović, tvrdeći da je sve urađeno po Zakonu.

„U zakonu piše da Privremeni organ može da odlučuje samo o nužnim i neodložnim poslovima, budžet nije ni nužan ni neodložan posao“ – rekao je Stefanović.

Sumnju u ono što je sekretar Vukašinović izneo imali su odbornici opozcije.

„Zoki je dao pravničko objašnjenje za nešto što je nezakonito“ – konstatovao je Zdravković i rekao da su sve odluke Privremenog organa upitne s obzirom na to da je Privremeni organ formiran nezakonito činjenicom da je sastavljen bez pčana njihove Grupe građana koja je po izbornim rezultatima imala prava na to.

Oni su od Vukašinovića tražili da pročita deo zakona gde izričito piše da se sastav Privremenog organa određuje po broju osvojenih odborničkih mandata, a ne po izbornim rezultatima što Vukašinović nije mogao da pročita.

„Sada ste dobili potvrdu svega onoga što sam ja izrekao. Imamo sekretara koji je izašao i rekao da se Privremeni organ utvrđuje po broju odbornika, onda je citira Zakon i rekao da se ne određuje po broju odbornika“ – rekao je Zdravković.

STAV

FREE
VIEW