Nakon brojnih napada i iznošenja neistina imam potrebu da se oglasim, pre svega zbog građana koji treba da znaju ko rukovodi gradom i odgovorno tvrdim da nikada od mojih saradnika nisam zahtevao da nešto urade što je u suprotnosti sa zakonm ili propisima, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović tvrdeći da dugovanja „Džinsija“ nisu skrivena već nisu iznošena javno dok nisu izračunata tačno.

„Nije tačno da nismo reagovali na njihova dugovanja, slali smo opomene za isplatu zakupnine i opokmene pred utuženje.“Džinsi je na dana 11.1.2023. Godine dugovao na ime poreza na imovinu 191.140,50 hiljada dinara, za komunalne takse za isticanje firmarine 35.718,50 hiljada dinara, dok im je dugovanja za unaređenje i zaštitu životne sredine bilo 44.119 dinara. Na dan 23.3.2023.godine grad Leskovac je pokrenuo postupak prinudne naplate i ovi iznosi su naplaćeni u celosti sa pripadajućom kamatom što iznosi 279.993,22 hiljada dinara“ – rekao je Cvetanović.

On je objasnio da im je na osnovu investicionog ulaganja od 84 miliona dinara dva puta priznato oslobađanje od zakupnine i to prvi put iznos od 9,8 miliona dinara za period od 1.7.2019.godine do 30.09.2020.godine.Drugi put oslobođeni su od plaćanja zakupnine u iznosu 10,2 miliona za period 1.10.2020 godine do 31.12.2021. godine i oba puta po odluci Gradskog veća.

„Grad neće dozvoliti da „Džinsi“ ostane dužan ili će uzeti mašine ili neki od objekata“ – rekao je Cvetanović i ponovio da su ova kompanija sporazumnim raskidom ugovora obavezala da će na ime ne plaćene zakupnine i troškove korišćenja objekta izmiriti najkasnije do 30.8.2023.godine, te da ukoliko do toga ne dođe da će grad preduzeti zakonske mere.

Na pitanje novinara kako će se potraživanja naplatiti od imovine „Džinsija“ kada se zna da imaju više hipoteka, Cvetanović je rekao da je hipoteka na objektu u Radničkom naselju.

„Mi smo namerno dali rok od mesec dana da bi se pro namirile plate ljudima koji su tamo radili.Naplaćivaće se dugovanja po priroitetima prvo radnici, pa lokalna samouprava,poverioci i tako dalje“ – rekao je Cvetnović.

STAV

FREE
VIEW