Crveni krst Leskovac jedan od najstarijih i posle ovoliko godina postojanja i dalje predano radi na svom zadatku, samo u prošloj godini Crveni krst Leskovac kroz organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi prikupio je 1450 jedinica ove dragocene tečnosti i na taj način pomogao zdravstveni sistem ove zemlje.

„Crveni krst Leskovac, pre svega zahvaljujući ogromnoj podršci lokalne samouprave, pripremio je i distribuirao 85.400 obroka u okviru programa Narodne kuhinje, dok su se kontinuirano sprovodile akcije solidarnosti sa ciljem pomaganja građana u stanju socijalne potrebe“ – rekao je doordinator aktivnosti Crvenog krsta Aleksandar Panetlić.

Crveni krst Leskovca značajna je karika u sprovođenju socijalno odgovorne politike i zato uvek može da računa na pomoć i podršku grada za sprovođenje svojih programskih aktivnosti, reako je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

„Ove godine, iz budžeta grada 14,5 miliona dinara se izdvaja za rad Crvenog krsta, a 10 miliona idu za Narodnu kuhinju. Važno je da ova organizacija nastavi svoje aktivnosti počev od sprovođenja akcija dobrovoljnog davanja krvi, preko pomoći ugroženima u elementarnim nepogodama, organizovanja obuka prve pomoći, pa sve do one egzistencijalne podrške socijalno najranjivijim kategorijama stanovništva. Zato ćemo i u godinama koje su pred nama koračati zajedno“ – rekao je Cvetanović.

U godini jubileja, najveće priznanje, zlatni znak Crvenog krsta Srbija, na prethodnoj svečanosti prilikom podele paketića u prisustvu generalnog sektretara Crvenog krsta Srbije dodeljen je gradonačelniku Goranu Cvetanoviću za prepoznavanje i razumevanje aktivnosti Crvenog krsta za nesebičnu pomoć i lični doprinos našim postignućima.Danas su uručena i ostala priznanja i zahvalnice.

STAV

FREE
VIEW