Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Rok za predaju dokumenata je do 29.12.2023. godine.Za područje Policijske uprave u Leskovcu planirano je 25 polaznika za radno mesto policajca i 10 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda

STAV

FREE
VIEW