U prvih šest meseci ove godine izvršenje budžet grada Leskovca odvijalo se po planu sa ostvaranjem prihoda od 47,7 procenata odnosno 3.043.338,296 dinara. To znači da je budžet realno planiran i da ima dovoljno novca za sve planirane investicije, rečeno je na današnjoj sednici Gradskog veća.

Ovim izveštajem obuhvaćen je rebalans od aprila ove godine kojim je budžet uvećan za 424 miliona dinara.U prvih šest meseci ove godine budžet grada Leskovca ostvario je suficit od 190.043.598 dinara.

Najviše se prihodovalo od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke i to sa 141,4 procenata u odnosu na godišnji plan, a najznačajniji je porez na zarade od 1.068.257,684 dinara, potom prihodi od samostalnih delatnosti koji je rebalanosom uvećan za 60 miliona dinara a beleži ostvaranje od 54,5 posto od planiranih.Porez na imovinu ostvaren je sa 279.129.666 dinara ili 43,5 u odnosu na planirano. Porez na imovinu od fizičkih lice ostvaren se ja 45,2 posto dok se je porez na imovinu pravnih lica ostvaren sa 45,3 procenata.Veliko učešće u prihodima ima komunalna taksa za držanje motarnih vozila čije ostvaranje 42.881.820 dinara ili 47,6 posto u odnosu na planirano.

Niže ostvaranje beleži se kod prihoda od imovine zbog slabijeg ostvaranje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i on je ostvaren sa 23,3 procenata.Malo se prihodovalo i od davanja u zakup nepokretnosti u gradskoj svojihi.Ovde se prihodovalo 30,7 od planiranih 87 miliona dinara.

„Prihodi u provj polovini godine bili su takvi da je moglo nesmetano da se upravlja računom u smislu likvidnosti i izmirenja obaveza. Prihodi su zadovoljavajući i u skladu sa dinamikom“ – rekla je šef Odeljenje za finasije Mirija Milosavljević.

Za prvih šest meseci tekuće godine rashodi su iznosili 3.311.335,235 dinara ili 36,2 posto od planiranog.

Najveći rashodi su za plate zaposlenih i oni su izvršeni sa 43,6 procenata, potom za korišćenje roba i usluga utrošeno je 582.938,605 dinara, a najveći deo ovih troškova odnosi se na stalne troškove, a najmanje na troškove putovanja.

„Sve obaveze se uredno izmiriju, kao i krediti i grad Leskovac više nema obaveze po kreditima“ – rekla je Milosavljević.

Za subvencije u ovoj godini je izdvojeno 440 miliona dinara,a za prvih šest meseci realizovano je 98.994.126 dinara ili 23 procenta od plana.

STAV

FREE
VIEW