oglas

U proteklih godinu i po dana „Savetodavnoj službi“ optšine Medveđa za besplatnu pravnu pomoć se je obratilo 406 građana. Besplatna pomoć je omogućena u okviru Swiss PRO projekta koji podžala Vlada Švajcerske u saradnji sa Vladom Srbije.

„Od perioda potpisivanja Ugovora, sprovođenja pripremnih aktivnosti do realizacije projekta proteklo je godinu i po. Cilj projekta je bolja informisanost i pružanje pravne pomoći marginalizovanim grupama kako bi im se pomoglo u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava. Realizacijom projekta „Savetodavna služba za građane opštine Medveđa“ nastojimo da na što bolji i što jednostavniji način pružimo pomoć pripadnicima ugroženih grupa, nacionalnim manjinama (Albancima, Romima i drugima) s obzirom da je opština Medveđa multietnička sredina, nezaposlenima, samohranim roditeljima i osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih zakonom zagarantovanih prava. Za kraj se zahvalio Centru za socijalni rad i Crvenom krstu zbog podrške prilikom pripreme projekta“- istakao je predsednik Arsić.„Specifičnost ovog projekta je u tome da se besplatna pravna pomoć pored Medveđe pružala i na terenu, po mesnim kancelarijama kako bi smo lakše dopreli do svih građana kojima je pomoć potrebna, s obzirom na veliku razuđenost terena opštine Medveđa. Besplatna pravna pomoć se pružala u mesnim zajednicama Lece, Tulare, Sijarinska Banja i Ravna Banja i to po dva radna dana u toku meseca u svakoj mesnoj kancelariji. Cilj projekta je obezbediti jednaku pravnu pomoć za sve nacionalne grupe. Svaki pojedinac ima pravo da bude tretiran kao i svaki drugi građanin bez obzira na njegovu nacionalnu, rodnu, starosnu, religijsku ili drugu pripadnost. S obzirom da je pravna pomoć građanima svakodnevno potrebna, nastojili smo da pružimo pomoć građanima u vidu sastavljanja podnesaka, pružanja opšte pravne informacije, popunjavanju formulara i pružanju pravnih saveta“- rekao je Stefana Stošića.

STAV

FREE
VIEW