oglas

Gradski većnici usvojili su Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2020. godini kojim je predviđeno 25.000 dinara za izradu mera i aktivnosti na povećanju zapošljavanja.

Ovaj blan obuhvata četiri mere zapošljavanja. Za podršku mere samopozapšljavanja predviđeno je 6 miliona 250 hiljada dinara, za javne radove 8 milina dinara, za organizovanje javnih radova 8 miliona dinara, za stručnu praksu visokoškolaca nešto više od 6 miliona dinara i za stučnu praksu visokoškolaca sa prosečnom ocenom preko 9 predviđeno je 4 miliona 550 hiljada dinara.

Od 2013. do 2019. godine Grad Leskovac je utrošio nešto više od 159 miliona dinara za mere aktivne politike zapošljavanja. Preko ovih mera do kraja 2019.godine angažovano je 1.137 lica.

STAV

FREE
VIEW