Gradska uprava grada Leskovca-Odeljenje za finansije-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da      prva akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. Februara  2020. godine.

Obaveštavaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

STAV

FREE
VIEW