oglas

Gotovo 90 posto radova na liniji mulja je završeno, a danas je postavljan rezervoara za skladištenje biogasa na postrojenju.

Ovaj rezervoar ima važnu ulogu u tehnološkoj obradi otpadnih voda jer se u njemu nakon obrade u digestorima skladišti biogas koji se kasnije, ukoliko ima odgovoarauće karakteristike, koristi za snabdevanje postrojenja električnom i toplotnom energijom.

„Ponosan sam na istrajnost lokalne samouprave da se ovaj projekat završi jer je on vrlo kompleksan i sa sobom nosi mnogo izazova i problema. Imam tu čast da našim građanima predstavim ovaj deo projekta koji će rešiti veliki komunalni problem, zaokružiti kompletan proces zaštite životne sredine i uvrstiti naš grad i državu u red gradova i zemalja sa razvijenom svešću o važnosti očuvanja životne sredine“ – rekao je Goran Cvetanovič, gradonačelnik Leskovca.

Podsećanja radi, ovaj projekat se satoji iz tri komponente,gradskog kolektora, linija vode i linije mulja, a rok za završetak svih radova je 2021.godina.

STAV

FREE
VIEW